Android Advanced

7000,00
грн.
Курс Android Advanced передбачає систематичне опанування розробки
Android-продукту: від проектування до публікації на Google Play Store. Ти отримаєш структуровані знання, закріплені на практиці,
дотримуючись гайдлайнів Google!

Тривалість : 2 місяці
Заняття: 3 рази на тиждень
Переглянути більше